Oudervereniging (OV)

De ouders van onze school zijn vertegenwoordigd in de oudervereniging. De leden van de ouder-vereniging worden rechtstreeks gekozen door de ouders. Jaarlijks is er een zakelijke ouderavond, waarin de oudervereniging verantwoording aflegt aan de ouders. De vergaderingen, ongeveer 8 keer per jaar, zijn openbaar en worden van tevoren aangekondigd. Vooral de dagelijkse gang van zaken in de school komt dan aan de orde en verder bereidt de oudervereniging diverse activiteiten voor of helpt bij de uitvoering ervan. Zo houden zij zich o.a. bezig met activiteiten als een dienstenveiling, lentemarkt, sinterklaasfeest, kerstfeest, eindfeest etc. Om leuke activiteiten voor de kinderen te kunnen organiseren wordt een vrijwillige bijdrage per kind gevraagd. Voor de schoolreizen wordt een aparte bijdrage van u gevraagd. Dit bedrag wordt net zoals de vrijwillige ouderbijdrage door de penningmeester van de oudervereniging geïnd. De ouderbijdrage wordt in oktober geïnd en het schoolreisgeld in april of eerder. De ouderbijdrage is voor alle kinderen gelijk, namelijk € 20,- per kind. Wanneer een leerling na 1 januari op school is gekomen wordt de helft van het hier boven genoemde bedrag gevraagd.