GGD

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool                                    

De GGD jeugdgezondheidzorg, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, biedt scholen verschillende diensten aan voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school.
Deze diensten zijn de screenings, spreekuren, het zorgteam, logopedie en vaccinaties.
 
Jeugdgezondheidszorg: deskundig en dichtbij
Tot de leeftijd van vier jaar bezoekt u regelmatig met uw kind het consultatiebureau. Als een kind op de basisschool zit neemt het aantal bezoeken af, maar we blijven de groei en ontwikkeling volgen. De jeugdgezondheidszorg van GGD Drenthe geeft advies over gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. U kunt altijd met uw kind bij ons terecht, of het nu gaat om alledaagse vragen of om grote zorgen.
 
Wat doet de GGD op school?
Het JGZ team, bestaande uit  assistent JGZ, jeugdverpleegkundige, jeugdarts en logopedist, helpt u bij vragen over de groei en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben wij overleg met de school op het moment dat er zorgen zijn. We werken hierbij samen met de internbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker  die vanuit het CJG aan de school verbonden is. De assistent voert het  gezondheidsonderzoek uit bij alle leerlingen in groep 2 en groep 7. Het gezondheidsonderzoek bestaat uit:
  • het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
  • het meten van lengte, gewicht en controle van de ogen en het gehoor van uw kind

Via ons ouderportaal ontvangt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen.  In dit ouderportaal, welke te benaderen is via www.mijnkinddossier.nl , vindt u ook informatie over de gezondheid, ontwikkeling, groei en opvoeding van uw kin(eren) tot de leeftijd van 12 jaar. 
Blijkt uit het gezondheidsonderzoek dat uw zoon/dochter extra zorg nodig heeft of u heeft aangegeven vragen te hebben dan wordt u uitgenodigd op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
Als GGD hebben wij ook zorg voor de spraak-taalontwikkeling. De logopedist voert de logopedische screening uit bij alle leerlingen in groep 1 en groep 2. De screening bestaat uit:
  • het invullen van een vragenlijst via Mijn Kinddossier door ouders
  • opvragen van  gegevens over de spraak-taalontwikkeling bij de leerkracht
  • indien u of de leerkracht zorgen heeft over de spraak-taalontwikkeling  kan uw kind worden uitgenodigd voor onderzoek bij de logopedist

Daarnaast kunnen kinderen uit alle groepen aangemeld worden voor een logopedisch onderzoek.
 
Vragen aan de jgz
Heeft u vragen of zorgen over het opvoeden, opgroeien of spraak-taal ontwikkeling van uw kind? Blijf er niet mee rondlopen. Onze jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten denken graag met u mee. U kunt ons bellen voor een telefonisch advies of voor een afspraak op  het spreekuur van de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist. 
 
Contact met de jgz
Heeft u vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind? Mail dan naar [email protected] en vermeld de naam, geboortedatum en de school van uw kind. U kunt ook op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen naar 088-2460246.
 
Spreekuur
Waarvoor naar een spreekuur?
Wanneer er vragen zijn over bijvoorbeeld groei, ontwikkeling, gedrag, motoriek, horen en zien, dan kan dit met de jeugdarts worden besproken. De jeugdverpleegkundige kan helpen bij vragen rondom opvoeding, leefstijl, psychosociale problemen, pesten, faalangst, zindelijkheid en gezond gewicht.
 
Wie houdt het spreekuur?
De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden spreekuren op de school of in de buurt van de school. Alle leerlingen en ook ouders kunnen een afspraak maken.  Mentoren en leerlingbegeleiders kunnen ook een leerling aanmelden voor het spreekuur, maar alleen als de leerling en/of ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.
 
Afspraak maken?
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of emailadres. Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
(0592) 30 63 17 (ma-vr 8.00 - 13.00 uur)
 
Logopedie
Op de scholen wordt de logopedische zorg als volgt ingevuld:
In de groepen 1 en 2 worden formulieren met betrekking tot taalontwikkeling ingevuld door ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerkrachten. De logopedist ontvangt deze formulieren en beoordeelt deze. Indien de logopedist twijfels of zorgen heeft over de taalontwikkeling, zal zij als ouder(s)/ verzorger(s) toestemming hebben gegeven, contact opnemen met school om een afspraak te maken om een logopedische screening uit te voeren. Deze screening bestaat uit een gesprek met het kind en enkele korte opdrachten. Ouder(s) / verzorger(s) ontvangen schriftelijk bericht over de bevindingen van de logopedist. Daarna wordt in overleg besproken welke vervolgstappen er eventueel nodig zijn. Er kan afgesproken worden dat de spontane taalontwikkeling afgewacht wordt en er op een later tijdstip een controle-afspraak zal plaatsvinden. Ouders krijgen in dit geval tips waarmee zij thuis de taalontwikkeling kunnen stimuleren. Een mogelijkheid is ook dat er wordt afgesproken dat nader onderzoek of professionele begeleiding nodig is.
Kijk op www.ggddrenthe.nl/logopedie voor meer informatie over logopedie.
 
Vaccinaties
De GGD biedt voor kinderen van 9 jaar een vaccinatie aan tegen difterie, tetanus en polio (DTP)
en een vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Daarnaast krijgen alle meisjes, als ze
12 /13 jaar oud zijn, een oproep voor een vaccinatieserie tegen baarmoederhalskanker. De oproep voor de vaccinaties wordt naar het huisadres van de leerling gestuurd. In deze oproep staat aangegeven waar de vaccinatie gehaald kan worden, dit zal niet op school zijn.