Bibliotheek

Lezen is één van de speerpunten van onze school omdat we
ervan overtuigd zijn dat als een kind goed kan lezen het ook
beter presteert op andere gebieden!

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en
gemeente de handen ineen en komt er aandacht voor leesplezier
en mediawijsheid op school én thuis.
We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. 
De Bibliotheek helpt dit doel te bereiken. Dat doen we met
deskundige leesconsulenten, met inspirerende boeken en met
een goede digitale leesomgeving.

De bibliotheek is één van de belangrijke instrumenten voor leesbevordering. In de aanpak van de Bibliotheek op school ligt de prioriteit dan ook bij een omvangrijke, gevarieerde en actuele collectie boeken en aanverwante materialen dicht bij de lezers. 

Door op het logo 'de Bieb op school'  te klikken komt u in de portal van SchoolWise. 
SchoolWise is een compleet en eigentijds systeem voor het beheren en zichtbaar maken van de eigen schoolbibliotheek. Het biedt de mogelijkheid om kinderen in contact te brengen met leesboeken en betrouwbare informatie.